Jakie są możliwości sfinansowania domowej instalacji fotowoltaicznej?

Total
0
Shares

Instalacje fotowoltaiczne w ostatnich kilku latach zyskały w Polsce dużą popularność. Wynika to przede wszystkim z oszczędności, jakie dają one w dłuższym okresie ich użytkowania.

Istnieją szerokie możliwości sfinansowania zakupu elementów i montażu domowej instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim warto skorzystać z systemu dopłat.

Dlaczego warto zbudować domową instalację fotowoltaiczną?

Energia ze źródeł odnawialnych, takich jak panele fotowoltaiczne, pozwala na uniknięcie wysokich kosztów eksploatacji domu lub mieszkania. Wyróżnia się ona bowiem wysoką wydajnością i nieskończonością. Przejście na energię z domowej instalacji fotowoltaicznej daje gwarancję stałego jednostkowego kosztu energii i uniezależnienie od jego wzrostu. Przekłada się to na oszczędności. Jak szybko można zyskać zwrot z inwestycji w fotowoltaikę? Bardzo często jest to możliwe już w ciągu kilku lat. Przykładowo przy inwestycji finansowanej ze środków własnych dla domu o powierzchni ok. 150 m2, w którym mieszka 2 dorosłych i 2 dzieci, średni okres zwrotu to 5-6 lat. Jednocześnie producenci panelów fotowoltaicznych przy ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji dają gwarancję produkcji z modułów energii na poziomie 80% nawet po 25 latach od instalacji. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że istnieje szereg form dofinansowania, dzięki którym domowa instalacja fotowoltaiczna szybko się zwróci.

Instalacje fotowoltaiczne – dostępne opcje sfinansowania w Polsce

W Polsce jest dostępnych kilka programów, które pozwalają na uzyskanie środków na budowę instalacji fotowoltaicznych dla domów i mieszkań. Są to m.in.: Mój Prąd 4.0, Ulga termomodernizacyjna, AgroEnergia i Czyste Powietrze.

Jeśli chodzi o Mój Prąd 4.0, ten program rządowy pozwala na uzyskanie dofinansowania 7.000 zł do mikroinstalacji z magazynem energii i 6.000 zł do mikroinstalacji fotowoltaicznej bez magazynu energii. Wnioski można składać do 31.03.2023 r. Ten program jest kierowany do osób fizycznych, które chcą wytwarzać energię na własne potrzeby i posiadają umowę kompleksową z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dofinansowanie przysługuje na budowę zupełnie nowej instalacji. Jej moc nie może być mniejsza niż 2 kW i wyższa niż 10 kW. Ponadto limity kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50% poniesionych nakładów.

Ulga termomodernizacyjna to rozwiązanie wprowadzone w polskich przepisach 1 stycznia 2019 r. W jej ramach możliwe jest odliczenie od podatku (w rocznym zeznaniu podatkowym) kosztów wykonania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym zamontowania instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna wysokość ulgi na wykonanie takiego przedsięwzięcia nie może przekroczyć łącznie 53 000 zł dla jednego podatnika.

Programem skierowanym do szczególnej grupy beneficjentów – rolników – jest z kolei AgroEnergia. Pozwala on na uzyskanie dofinansowania przez właścicieli lub dzierżawców nieruchomości od 1 do 300 ha, przynajmniej od roku. Jeśli chodzi o instalacje od 10 do 30 kW, beneficjent może otrzymać do 20% zwrotu kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 15 000 zł. Przy instalacjach od 30 do 50 kW beneficjent otrzyma z kolei do 13% zwrotu kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 20 000 zł. Największą popularnością cieszy się jednak program Czyste Powietrze.

Dlaczego warto skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Choć głównym założeniem programu Czyste Powietrze nie są dofinansowania instalacji fotowoltaicznych, lecz termomodernizacja i poprawa jakości powietrza, to przy montażu takiej instalacji można liczyć na pożyczkę. 

Aby skorzystać z programu Czyste Powietrze, wystarczy złożyć wniosek elektroniczny przez Portal Beneficjenta na stronie odpowiedniego WFOŚiGW lub na gov.pl. Na dotację mogą liczyć właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych albo lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Kolejny z warunków to przeciętnym miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nieprzekraczający kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego z potwierdzonym zaświadczeniem. Najwyższy poziom dofinansowania to 135.000 zł dla przedsięwzięcia z fotowoltaiką oraz 120 000 zł dla inwestycji bez fotowoltaiki. Co więcej, wiele banków proponuje ciekawe rozwiązanie – kredyt powiązany z dotacją. W takim przypadku dwa wnioski – o finansowanie i o dotację – składa się w oddziale bankowym. Doradca z oddziału wysyła w imieniu kredytobiorcy wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Kredyt jest wypłacany po otrzymaniu dwóch pozytywnych decyzji, przy czym inwestycję należy zrealizować w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Kolejnym krokiem jest złożenie we właściwym WFOŚiGW wniosku o jej rozliczenie. Dotacja jest wypłacana po pozytywnej weryfikacji dokumentów, a bank księguje te pieniądze na poczet spłaty części kapitału kredytu.

Więcej informacji na temat ekologicznych rozwiązań, które warto wprowadzić w swoim domu przeczytasz na doswiadczony-inwestor.pl

Opracowano na zlecenie partnera Santander Consumer Bank.

Źródła:

  • https://www.rachuneo.pl/artykuly/dofinansowanie-do-fotowoltaiki
  • https://superbiz.se.pl/firma/inwestycje-w-fotowoltaike-sa-bardzo-oplacalne-zwrot-inwestycji-juz-nawet-po-5-latach-rozmowa-aa-FYEg-RqMy-qLYL.html
You May Also Like