Kto uzupełnia dziennik budowy?

Dziennik budowy to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i zdarzeń budowlanych. Musi się znajdować na każdej budowie. Standardowo prowadzi go kierownik budowy i inwestor, a także inne osoby uprawnione do…
Zobacz więcej