Czym jest USOS UWM?

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to zintegrowany system informatyczny, który wspiera zarządzanie procesem edukacyjnym na uczelniach wyższych. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM), system ten jest nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowania…
Zobacz więcej